Trường Cao đẳng Nghệ Thuật & Thiết Kế PJ (PJCAD)

Trường Cao đẳng Nghệ Thuật & Thiết Kế PJ (PJCAD)

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CAO ĐẲNG NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

(Diploma in Graphic Design)

1. Thời gian học: 3 năm (06 học kỳ)

2. Thực tập: Học kỳ 6

3. Cơ hội nghề nghiệp:

• Sáng tạo brochures và quảng cáo phục vụ các chiến lược tiếp thị

• Chế tác logo cho các sản phẩm và các tập đoàn doanh nghiệp

• Tham gia thiết kế hình ảnh cho ấn phẩm báo chí và website

• Tham gia vào một số khâu trong quy trình sản xuất truyền hình và phim ảnh

• Các ngành nghề khác: Art Director, Creative Director, Copywriter, Design Educator, Packaging Designer, Photographer, Illustrator…

4. Kiểm tra:

• 60%: bài tập trên lớp (khảo sát, phân tích tình huống, dự án, ..)

• 40%: bài thi viết cuối mỗi học kỳ

5. Khả năng học liên thông:

• • Vào thẳng Năm 3 (Học kỳ 5) của Học viện Thiết kế Quốc gia thuộc Đại học Công nghệ Swinburne Úc để lấy bằng Cử nhân Thiết kế Đồ họa

• Được miễn một số môn trong chương trình học Năm 1 và Năm 2 để theo học Trường Đại học Waikato New Zealand để lấy bằng cử nhân chuyên ngành Thiết kế Đồ họa.

• Ngoài ra còn có rất nhiều trường đại học khác của Anh Quốc

6. Học phí toàn khóa: 14.800 USD

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NĂM
HỌC KỲ
NĂM 1

Học kỳ 1

Vẽ căn bản
Lý thuyết 3D
Lý thuyết & Thực hành Thiết kế
Tiếng Anh chuyên ngành Truyền thông

 

Học kỳ 2

Lịch sử Nghệ thuật và Thiết kế
Vẽ studio
Ứng dụng kỹ thuật số trong Thiết kế
Nhập môn Nhiếp ảnh
Lý thuyết Tư duy sáng tạo
Nhập môn Minh họa
NĂM 2

Học kỳ 3

Truyền thông trực giác 1
Nghệ thuật trình bày bản in 1
Nhiếp ảnh
Đồ họa máy tính 1
Lịch sử Thiết kế Đồ họa

 

Học kỳ 4

Truyền thông Trực giác 2
Minh họa
Nghệ thuật trình bày bản in 2
Thiết kế mẫu mã bao bì 2
Đồ họa máy tính 2

NĂM 3

 

Học kỳ 5

Thiết kế Đồ họa
Thiêt kế Quảng cáo
Tiếp thị
Thực hành chuyên môn
Lập chương trình sắp xếp việc làm

 

 

Học kỳ 6

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

https://vcg.edu.vn/truong-cao-dang-nghe-thuat-thiet-ke-pj-pjcad/

Bình luận đã bị đóng.