Duyệt bởi
Tag: Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Ngành Công nghệ chế tạo máy tập trung vào gia công cắt gọt kim loại để tạo hình các bề mặt theo yêu cầu kỹ thuật. Trường Cao đẳng nghề Hải Dương, đặc biệt khoa Cơ khí, cung cấp đào tạo chuyên sâu về nghề này. Sinh viên sẽ được học các kỹ năng như tiện, phay, bào, mài, doa, sọc, lập trình và gia công trên máy tiện – phay CNC. Nội dung đào tạo bao gồm: Vẽ bản…

Đọc Thêm Đọc Thêm