Duyệt bởi
Tag: Cắt gọt kim loại

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Ngành Công nghệ chế tạo máy tập trung vào gia công cắt gọt kim loại để tạo hình các bề mặt theo yêu cầu kỹ thuật. Trường Cao đẳng nghề Hải Dương, đặc biệt khoa Cơ khí, cung cấp đào tạo chuyên sâu về nghề này. Sinh viên sẽ được học các kỹ năng như tiện, phay, bào, mài, doa, sọc, lập trình và gia công trên máy tiện – phay CNC. Nội dung đào tạo bao gồm: Vẽ bản…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương tuyển sinh

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương tuyển sinh

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương là trường công lập được Chính phủ đầu tư trở thành trường chất lượng cao, đào tạo nghề cấp độ Quốc tế, khu vực ASEAN và Quốc gia. Năm 2023, Nhà trường thông báo tuyển sinh như sau: