Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn trong kỳ họp thứ 6

Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn trong kỳ họp thứ 6

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 28/11/2023, hứa hẹn là một giai đoạn quan trọng trong việc đánh giá và quyết định về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Với 22 ngày làm việc, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng, từ Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản cho đến Luật Các tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, sẽ có việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024.

Việc xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ cũng rất quan trọng, nhằm đảm bảo rằng các kế hoạch và mục tiêu đề ra được thực hiện hiệu quả. Đồng thời, việc chất vấn và trả lời chất vấn cũng là cơ hội để Quốc hội và chính phủ cùng nhau đối diện với các vấn đề khó khăn, từ đó tìm ra các giải pháp tốt nhất cho sự phát triển của đất nước.

Cuối cùng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ cũng là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của các quan chức. Kỳ họp này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều quyết định quan trọng và là bước tiến lớn trong việc phát triển toàn diện của Việt Nam.

Hôm nay, ngày 23/10, Quốc hội đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 28/11/2023. Trong suốt thời gian làm việc của mình, Quốc hội dự kiến sẽ hoạt động trong 22 ngày.

Trước khi khai mạc kỳ họp, vào 07 giờ 15 phút, các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã đến Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt vòng hoa.

Tiếp theo, vào lúc 08 giờ sáng, Quốc hội đã tiến hành phiên họp trù bị. Tại đây, các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cũng như báo cáo, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp.

Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội đã bắt đầu Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 2 đợt: Đợt 1 (15 ngày) từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; Đợt 2 (7 ngày) từ ngày 20/11 đến ngày 28/11/2023. Kỳ họp thứ 6 sẽ được tổ chức tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 9 dự án luật, bao gồm việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sửa đổi Luật Căn cước công dân, và sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ cũng xem xét và thu thập ý kiến đối với 8 dự án khác, bao gồm việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, việc công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, việc xem xét Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sửa đổi Luật Thủ đô, sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Kỳ họp cuối năm nay, Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024.

Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ, bao gồm kết quả triển khai các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Về phần công tác tư pháp, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cũng như các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ và trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội. Cuối cùng, Quốc hội cũng sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

sửa lại văn bản như sau:

Hôm nay, ngày 23/10, Quốc hội đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 28/11/2023. Trong suốt thời gian làm việc của mình, Quốc hội dự kiến sẽ hoạt động trong 22 ngày.

Trước khi khai mạc kỳ họp, vào 07 giờ 15 phút, các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã đến Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt vòng hoa.

Tiếp theo, vào lúc 08 giờ sáng, Quốc hội đã tiến hành phiên họp trù bị. Tại đây, các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cũng như báo cáo, giải trình, chỉnh lý dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp.

Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội đã bắt đầu Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 2 đợt: Đợt 1 (15 ngày) từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; Đợt 2 (7 ngày) từ ngày 20/11 đến ngày 28/11/2023. Kỳ họp thứ 6 sẽ được tổ chức tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 9 dự án luật, bao gồm việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sửa đổi Luật Căn cước công dân, và sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ cũng xem xét và thu thập ý kiến đối với 8 dự án khác, bao gồm việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, việc công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, việc xem xét Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sửa đổi Luật Thủ đô, sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Kỳ họp cuối năm nay, Quốc hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024.

Cũng trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ, bao gồm kết quả triển khai các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Về phần công tác tư pháp, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cũng như các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ và trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội. Cuối cùng, Quốc hội cũng sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Bình luận đã bị đóng.