Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về quy hoạch cơ sở giáo dục cho người khuyết tật

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về quy hoạch cơ sở giáo dục cho người khuyết tật

Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phản ánh tình hình mở rộng mạng lưới các cơ sở giáo dục và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. Hiện có 14 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, 25 trường giáo dục chuyên biệt cấp tỉnh và 23 trường chuyên biệt cấp huyện. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn thiếu và phân bố không đều theo các vùng, miền.

Mặc dù đã có những cải thiện như sự đa dạng hóa và tham gia của các cơ sở giáo dục người khuyết tật ngoài công lập, song nhiều tỉnh, thành phố vẫn chưa thực hiện được việc thành lập các cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật do thiếu chiến lược và quy hoạch hệ thống. Hiện nay, chỉ có 2,9% trường có thiết kế phù hợp với trẻ khuyết tật, 9,9% trường có công trình vệ sinh thiết kế phù hợp, và chỉ một phần nhỏ trường tiểu học và trung học cơ sở có giáo viên được đào tạo để dạy học hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Để cải thiện tình hình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các tọa đàm để thu thập ý kiến đóng góp từ các tổ chức và cá nhân có liên quan. Các ý kiến này cung cấp thông tin quan trọng để xây dựng quy hoạch một cách khả thi và thuyết phục, đảm bảo tính chất lượng và hiệu quả của các trung tâm hỗ trợ và cơ sở giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến các đối tượng như trẻ tự kỷ và có chính sách hỗ trợ để người khuyết tật có cơ hội tiếp cận và làm việc tại các trung tâm hỗ trợ.

Những đóng góp này được coi là quan trọng vì quy hoạch phải được thiết kế để phù hợp với thực tế và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Mục tiêu cụ thể đã được đề ra, bao gồm việc có ít nhất một Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại 50% tỉnh, thành vào năm 2025 và 100% vào năm 2030. Những ý kiến này đồng thời cũng nhấn mạnh rằng cần quan tâm đến nhiều mặt khác nhau của việc giáo dục và hỗ trợ người khuyết tật, như giáo viên được đào tạo và cơ sở vật chất phù hợp. Việc quy hoạch hệ thống cơ sở dữ liệu cũng đang được tiến hành để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trong thực tế.

Bình luận đã bị đóng.